/Jadwal Imsakiyah 2023 Kota Bandung

Jadwal Imsakiyah 2023 Kota Bandung

Jadwal Imsakiyah 2023 Kota Bandung

Mengutip website kemenag, berikut jadwal imsakiyah 2023 atau Ramadan 1444 H di Kota Bandung :

1 Ramadan 1444 H

Imsak

04:29

Subuh

04:39

Zuhur

12:00

Asar

15:11

Magrib

18:06

Isya

19:11

2 Ramadan 1444 H

Imsak

04:29

Subuh

04:39

Zuhur

11:59

Asar

15:11

Magrib

18:06

Isya

19:10

3 Ramadan 1444 H

Imsak

04:28

Subuh

04:38

Zuhur

11:59

Asar

15:11

Magrib

18:05

Isya

19:10

4 Ramadan 1444 H

Imsak

04:28

Subuh

04:38

Zuhur

11:59

Asar

15:12

Magrib

18:05

Isya

19:09

5 Ramadan 1444 H

Imsak

04:28

Subuh

04:38

Zuhur

11:59

Asar

15:12

Magrib

18:04

Isya

19:09

6 Ramadan 1444 H

Imsak

04:28

Subuh

04:38

Zuhur

11:58

Asar

15:12

Magrib

18:04

Isya

19:08

7 Ramadan 1444 H

Imsak

04:28

Subuh

04:38

Zuhur

11:58

Asar

15:12

Magrib

18:03

Isya

19:08

8 Ramadan 1444 H

Imsak

04:28

Subuh

04:38

Zuhur

11:58

Asar

15:12

Magrib

18:03

Isya

19:07

9 Ramadan 1444 H

Imsak

04:28

Subuh

04:38

Zuhur

11:57

Asar

15:12

Magrib

18:02

Isya

19:07

10 Ramadan 1444 H

Imsak

04:28

Subuh

04:38

Zuhur

11:57

Asar

15:12

Magrib

18:02

Isya

19:06

11 Ramadan 1444 H

Imsak

04:27

Subuh

04:37

Zuhur

11:57

Asar

15:12

Magrib

18:01

Isya

19:06

12 Ramadan 1444 H

Imsak

04:27

Subuh

04:37

Zuhur

11:56

Asar

15:12

Magrib

18:01

Isya

19:06

13 Ramadan 1444 H

Imsak

04:27

Subuh

04:37

Zuhur

11:56

Asar

15:12

Magrib

18:00

Isya

19:05

14 Ramadan 1444 H

Imsak

04:27

Subuh

04:37

Zuhur

11:56

Asar

15:12

Magrib

18:00

Isya

19:05

15 Ramadan 1444 H

Imsak

04:27

Subuh

04:37

Zuhur

11:56

Asar

15:12

Magrib

18:00

Isya

19:04

16 Ramadan 1444 H

Imsak

04:27

Subuh

04:37

Zuhur

11:55

Asar

15:12

Magrib

17:59

Isya

19:04

17 Ramadan 1444 H

Imsak

04:27

Subuh

04:37

Zuhur

11:55

Asar

15:12

Magrib

17:59

Isya

19:03

18 Ramadan 1444 H

Imsak

04:26

Subuh

04:36

Zuhur

11:55

Asar

15:12

Magrib

17:58

Isya

19:03

19 Ramadan 1444 H

Imsak

04:26

Subuh

04:36

Zuhur

11:55

Asar

15:12

Magrib

17:58

Isya

19:03

20 Ramadan 1444 H

Imsak

04:26

Subuh

04:36

Zuhur

11:54

Asar

15:12

Magrib

17:57

Isya

19:02

21 Ramadan 1444 H

Imsak

04:26

Subuh

04:36

Zuhur

11:54

Asar

15:12

Magrib

17:57

Isya

19:02

22 Ramadan 1444 H

Imsak

04:26

Subuh

04:36

Zuhur

11:54

Asar

15:12

Magrib

17:56

Isya

19:01

23 Ramadan 1444 H

Imsak

04:26

Subuh

04:36

Zuhur

11:53

Asar

15:12

Magrib

17:56

Isya

19:01

24 Ramadan 1444 H

Imsak

04:25

Subuh

04:35

Zuhur

11:53

Asar

15:12

Magrib

17:56

Isya

19:01

25 Ramadan 1444 H

Imsak

04:25

Subuh

04:35

Zuhur

11:53

Asar

15:11

Magrib

17:55

Isya

19:00

26 Ramadan 1444 H

Imsak

04:25

Subuh

04:35

Zuhur

11:53

Asar

15:11

Magrib

17:55

Isya

19:00

27 Ramadan 1444 H

Imsak

04:25

Subuh

04:35

Zuhur

11:53

Asar

15:11

Magrib

17:54

Isya

19:00

28 Ramadan 1444 H

Imsak

04:25

Subuh

04:35

Zuhur

11:52

Asar

15:11

Magrib

17:54

Isya

18:59

29 Ramadan 1444 H

Imsak

04:25

Subuh

04:35

Zuhur

11:52

Asar

15:11

Magrib

17:54

Isya

18:59

30 Ramadan 1444 H

Imsak

04:25

Subuh

04:35

Zuhur

11:52

Asar

15:11

Magrib

17:53

Isya

18:59

(Yatni Setianingsih/Golali.Id)

TAGS: